Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel restaurace U Kmotra – společnost YASHICA s.r.o., jako správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme ve společnosti YASHICA na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), účinného od 25. května 2018, jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen “ZOOU“).

Účel zpracování osobních údajů

vedení klientské evidence
zajištění provozních činností
účetní a daňové účely
plnění smlouvy a poskytování služeb
vymáhání pohledávek
splnění právní povinnosti

Rozsah zpracování osobních údajů

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
adresní údaje: email, telefonní kontakt, bydliště
další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány zejména od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, případně od třetích osob. Subjekt údajů je vždy informován o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci se subjektem a významně zefektivní poskytování služeb.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů a zpracovatelích.
Správce osobních údajů poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce osobních údajů nebo smluvní Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromých a osobních zájmů subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:
– požádat Správce osobních údajů nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení
– požadovat, aby Správce osobních údajů nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, Správce osobních údajů vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby umožnily některé funkce při procházení těchto stránek. Dle znění platného zákona můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz nebo rozšíření uživatelských funkcí. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. mohou přímo podporovat reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Tyto stránky používají službu Google Analytics, , poskytované společností Google, Inc. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.

Odmítnutí souborů cookie
Své zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímalo všechny soubory cookie, aby vás upozornilo na vydání souboru cookie, nebo aby tyto soubory nikdy nepřijímalo. Vypnutím cookie nebo otevřením prohlížeče v anonymním režimu mohou být omezeny určité personalizované funkce a nebudete tak moci plně využít všech funkcí webových stránek.

Otevírací doba:

Pondělí 11-23
Úterý 11-23
Středa 11-24
Čtvrtek 11-24
Pátek 11-01
Sobota 11-24
Neděle 11-22

Partnerské restaurace:

Ježkovna U Vaignerů Pivnice Chata

Akce / Aktuality

Víkendová nabídka 25.5. - 26.5.2024